Bindex validaation tulokset esiteltiin Roomassa - Bindex
Bindex validaation tulokset esiteltiin Roomassa

Roomassa pidetyssä Euroopan Osteoporoosikokouksessa esiteltiin Bindex laitteen validaatiotutkimuksen tulokset osteoporoosin diagnostiikassa ja Bindex tekniikan kustannusvaikuttavuus Suomalaisessa osteoporoosin hoitoketjussa.

Terveyskeskuslääkäreiden osteoporoosiepäillyistä keskimäärin 70-vuotiasta naisista jopa 70% voitiin diagnosoida nopealla Bindex-mittauksella. Tämä tarkoittaa että vain 30% osteoporoosiepäillyistä potilaista tarvitsisi lähettää erikoissairaanhoitoon axial DXA-mittaukseen. Osteoporoosilääkityksen piiriin suoraan Bindex:llä päätyi 17% potilaista.

Kustannusvaikuttavuustutkimus paljasti että osteoporoosin diagnostiikan siirtyessä Bindex:n avulla erikoisterveydenhuollosta perusterveydenhuoltoon, Bindex on erittäin kustannusvaikuttava ratkaisu.

Osteoporoosidiagnostiikan perusta on axial DXA mittaus lonkasta ja lannerangasta. Jotta ääreispaikan mittauslaitetta voidaan käyttää osteoporoosin diagnostiikassa, täytyy tekniikka olla validoitu vertaustutkimuksella axial DXA:n kanssa (International Society for Clinical Densitometry (ISCD)).

‹ Takaisin uutiset sivulle