Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Euroopan aluekehitysrahaston avustus Bone Index:lle! - Bindex
Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Euroopan aluekehitysrahaston avustus Bone Index:lle!

Tässä hankkeessa Bone Index hakee pysyvää korvattavuuskoodia Bindex-mittaukselle ja korvattavuustasoa lääkäritoimisto-tasolle. Pysyvä koodi sisältää tiettyjä vaatimuksia tutkimusnäytöille ja käytön laajuudelle. Tämän johdosta hanke sisältää kaksi käyttöä tukevaa tutkimusta. Lisäksi Bone Index osallistuu muutamiin uusiin lääkärikokouksiin näytteilleasettajana ja teettää markkinaselvityksen ortopedian markkinaan. Samaan aikaan Bone Index kehittää laitteiston tuotantoa paremmin asiakkaille sopivaksi.

Hankkeen toteutusaika: 10.4.2019 – 31.12.2020

Rahoittaja ja hankkeen päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan aluekehitysrahasto

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 050€

Yhteyshenkilö: Ossi Riekkinen

‹ Takaisin uutiset sivulle