Luotettava - Bindex

”DXA-vertailukelpoinen”

Bindex® on maailman ensimmäinen taskukokoinen, tutkitusti tehokas laite osteoporoosin luotettavaan seulontaan ja diagnostiikkaan.

Arviolta jopa 75% osteoporoosipotilaista jää diagnosoimatta ja hoitamatta, koska diagnostiikka tehdään erikoisterveydenhuollossa. Tähän kliiniseen tarpeeseen kehitetty Bindex® -laitteisto on validoitu kansainvälisten suositusten mukaan ja siten tulokset ovat vertailukelpoiset standardidiagnostiikkaan (aksiaalinen DXA, röntgenlaite) nähden.

Bindex® -menetelmä tarjoaa DXA-vertailukelpoisen, tarkan mittaustuloksen, jolla osteoporoosi tai sen lisääntynyt riski voidaan havaita 90 % tarkkuudella. Sen avulla voidaan korvata lähes 70% osteoporoosiepäillyiden potilaiden DXA-mittauksista. Vain noin 30% potilaista tarvitsee DXA-mittausta.

Kuva: Vain Bindexiä® ja aksiaalista DXA:ta voidaan käyttää näyttöön perustuvien hoitopäätösten tekoon. Kaikki muut ääreispaikkojen mittaukset vertaavat mittaustulosta nuorten naisten keskimääräiseen tulokseen samalla mittaustekniikalla (T-score) ja sen takia nämä tekniikat eivät ole vertailukelpoisia aksiaaliseen DXA mittaukseen. Käyttämällä muita ultraäänitekniikoita noin 60-70% osteoporoosiepäillyistä potilaista vaatii jatkotutkimuksia DXA:lla.

DXA-röntgenlaitteiden lisäksi Bindex® on ainoa markkinoilla oleva laite, jolla näyttöön perustuva hoitopäätös voidaan tehdä kansainvälisten suositusten mukaan (myös mukaan lukien nykyinen suomalainen Käypä hoito -suositus). Bindex® -mittausmenetelmä ei aiheuta säteilyrasitusta. Siksi se on tehtävissä myös ilman lääkärin lähetettä, toisin kuin röntgenmittaukset.

Bindex® mittaa sääriluun kuoren paksuuden. Sen ja mitattavan henkilön muiden tietojen avulla laite pystyy arvioimaan tarkasti lonkan alueen luun mineraalitiheyden. Tavallisesti mineraalitiheysarvo (g/cm2) saadaan vain sairaaloiden käyttämien isojen DXA-röntgenlaitteiden kautta.

Vertailututkimuksissa DXA:n kanssa on määritetty Bindex®-menetelmälle 90% sensitiivisyys ja spesifisyys raja-arvot, jolloin lääkäri voi käyttää Bindex®-tulosta hoidon aloittamisen kriteerinä.

Sensitiivisyys ja spesifisyys raja-arvot tarkoittavat, että 90% oikeista osteoporootikoista saa Bindexillä® mitattuna punaisen tai keltaisen tuloksen, ja 90% oikeista ei-osteoporootikoista saa vihreän tai keltaisen tuloksen. Vain noin 30% osteoporoosiepäillyistä potilaista saa keltaisen tuloksen ja vaatii jatkotutkimuksia DXA:lla.

Bindexillä® saavutettu 90% tarkkuus on erittäin hyvä verrattuna mihin tahansa lääketieteelliseen mittaukseen. Se myös noudattaa kansainvälisen ISCD-järjestön (International Society for Clinical Densitometry) ohjeita. Bindex on luokan IIa lääkintälaite, sillä on CE-hyväksyntä ja FDA-hyväksyntä.